w88优德官网 -夫差相信谗言赐子胥宝剑自刎 在静候8年之后台风网世界w88优德官网中心(北京)网English
省份:城市:
 
 
日出
西宁
日落
降水量
 
 
 
相对湿度
 
体感温度
 
 
 
发布时间:08-30 20:00
08/30
周日
 
 
 
 
 
5℃
多云
西北风
微风
08/31
周一
多云
南风
3~4级
22℃
6℃
东北风
3~4级
09/01
周二
东风
4~5级
22℃
7℃
小雨
东风
3~4级
09/02
周三
多云
东南风
3~4级
21℃
6℃
西北风
3~4级
09/03
周四
东风
3~4级
21℃
4℃
东风
3~4级
09/04
周五
多云
东南风
3~4级
20℃
9℃
多云
东北风
3~4级
09/05
周六
多云
东风
3~4级
20℃
8℃
多云
东北风
3~4级
07/18 周四
降水
气温
风速
风向
气压
湿度
云量
02:00
-
8.9℃
2.3m/s
南风
725.1hPa
84%
27%
05:00
-
5.2℃
1.8m/s
西北风
724.4hPa
90.1%
10.1%
08:00
-
7.6℃
1.6m/s
西北风
725hPa
89.7%
10.1%
11:00
-
14.2℃
2m/s
南风
724.8hPa
73.3%
10.1%
14:00
-
19.3℃
2.1m/s
南风
723.2hPa
62.1%
10.1%
17:00
-
21.8℃
3.8m/s
南风
721.6hPa
60.7%
10.6%
20:00
-
17.1℃
6.3m/s
东风
722hPa
53.6%
10.1%
23:00
-
11.6℃
2.7m/s
东北风
724.3hPa
64%
10%
08:00
-
7.6℃
1.6m/s
西北风
725hPa
89.7%
10.1%
11:00
-
14.2℃
2m/s
南风
724.8hPa
73.3%
10.1%
14:00
-
19.3℃
2.1m/s
南风
723.2hPa
62.1%
10.1%
17:00
-
21.8℃
3.8m/s
南风
721.6hPa
60.7%
10.6%
20:00
-
17.1℃
6.3m/s
东风
722hPa
53.6%
10.1%
23:00
-
11.6℃
2.7m/s
东北风
724.3hPa
64%
10%
01日02:00
-
8.1℃
1.8m/s
东北风
724.1hPa
75%
2.2%
05:00
-
6.2℃
1.8m/s
北风
723.4hPa
82.1%
0.7%
08:00
-
8.4℃
1.5m/s
西北风
724hPa
86.3%
1.3%
11:00
-
15℃
2m/s
南风
724.1hPa
62.7%
0.4%
14:00
-
20.2℃
2.7m/s
西南风
722.3hPa
48.6%
10%
17:00
-
21.8℃
4.3m/s
东风
721.1hPa
51.6%
10%
20:00
-
15.5℃
7.1m/s
东风
723.2hPa
42.6%
5%
23:00
2.3mm
15.3℃
3.7m/s
东风
725.3hPa
69%
70%
02日02:00
2.3mm
14.7℃
3.2m/s
西南风
725.3hPa
81.7%
70%
05:00
2.3mm
13℃
2.3m/s
西北风
725.1hPa
87.4%
70%
08:00
2.3mm
12.8℃
1.7m/s
北风
725.5hPa
88.2%
70%
11:00
-
20.4℃
1.9m/s
东风
724.5hPa
64.8%
26.1%
14:00
-
21.1℃
2.1m/s
南风
723.1hPa
52.1%
58%
17:00
-
14.4℃
4.2m/s
西北风
728.1hPa
48.7%
14.1%
20:00
-
7.5℃
5.6m/s
东南风
720.9hPa
43.2%
18.2%
23:00
-
8.2℃
2.9m/s
东风
727.6hPa
66.3%
10%
03日02:00
-
14.2℃
2.2m/s
北风
721.8hPa
79.6%
2.9%
05:00
-
14.3℃
2.4m/s
西北风
722.9hPa
86.2%
10%
08:00
-
14.4℃
2.1m/s
西北风
722.6hPa
87.7%
3.1%
11:00
-
15.5℃
1.7m/s
东风
723hPa
61.8%
10%
14:00
-
20.9℃
2.2m/s
东北风
722.7hPa
56.2%
10%
17:00
-
12.5℃
3.4m/s
西北风
721.6hPa
46.5%
10%
20:00
-
6.7℃
4.8m/s
东风
723.2hPa
37.9%
10%
23:00
-
4.6℃
3.8m/s
东风
729.3hPa
69.9%
10%
04日02:00
-
5.2℃
1.9m/s
东风
726.4hPa
83.9%
3.1%
05:00
-
20.7℃
1.9m/s
西北风
723.8hPa
85.2%
10%
08:00
-
15.5℃
1.4m/s
东北风
726.8hPa
82.3%
3.3%
11:00
-
10.3℃
1.7m/s
西风
-
63.7%
10.1%
14:00
-
13.6℃
2.4m/s
东南风
724.8hPa
48.8%
10.1%
17:00
-
12.4℃
4m/s
东南风
-
48.2%
79.9%
20:00
-
11.2℃
5.8m/s
东南风
723.9hPa
40.9%
28.7%
23:00
-
11.3℃
3m/s
东风
-
76.8%
79.9%
05日02:00
-
9.8℃
2.1m/s
东北风
724.7hPa
79.7%
31.4%
05:00
-
9.6℃
2.1m/s
东北风
-
86.3%
79.9%
08:00
-
9.4℃
1.8m/s
北风
723.9hPa
88.6%
32.3%
11:00
-
13.1℃
1.8m/s
东北风
-
79.8%
79.9%
14:00
-
19.9℃
2.5m/s
东南风
721.8hPa
64.7%
10.4%
17:00
-
16.6℃
4.9m/s
东北风
-
61.9%
56.6%
20:00
-
15.2℃
5.7m/s
东风
722hPa
55.4%
25.4%
23:00
-
11.9℃
3.3m/s
东风
-
78.7%
76.4%
06日02:00
-
9.8℃
2.2m/s
东北风
724hPa
85.8%
24.6%
05:00
-
8.6℃
2m/s
东北风
-
87.4%
24.3%
预报曲线24小时实况曲线
推荐产品