w88优德官网 -五、确保教育体系有教材 就可能让均匀成果从A滑到C台风网世界w88优德官网中心(北京)网English
省份:城市:
 
 
日出
哈尔滨
日落
降水量
 
 
 
相对湿度
 
体感温度
 
 
 
发布时间:09-28 12:00
09/28
周一
阵雨
西北风
3~4级
18℃
7℃
多云
西风
微风
09/29
周二
多云
西风
微风
16℃
4℃
西风
微风
09/30
周三
多云
东北风
3~4级
17℃
6℃
多云
东风
微风
10/01
周四
小雨
东南风
3~4级
15℃
10℃
小雨
东南风
3~4级
10/02
周五
阵雨
南风
4~5级
14℃
8℃
阵雨
西南风
3~4级
10/03
周六
阵雨
西南风
4~5级
13℃
7℃
阵雨
西风
3~4级
10/04
周日
阵雨
西风
4~5级
11℃
6℃
阵雨
西北风
3~4级
07/18 周四
降水
气温
风速
风向
气压
湿度
云量
14:00
2.3mm
17.8℃
3m/s
西风
997.7hPa
79.9%
99.6%
17:00
2.3mm
14.5℃
2.4m/s
西风
997.6hPa
93.8%
100%
20:00
2.3mm
12.2℃
2.4m/s
西南风
997.9hPa
89.4%
99.8%
23:00
-
10.8℃
2.2m/s
西南风
998.2hPa
85%
10.2%
29日02:00
-
7.8℃
1.5m/s
西风
998.1hPa
89.2%
10.1%
05:00
-
7.2℃
2.1m/s
西风
998.5hPa
92.4%
10.1%
08:00
-
11.4℃
2.2m/s
西风
999.5hPa
85.2%
10.1%
11:00
-
14.1℃
3.2m/s
西风
999.6hPa
60.5%
10.1%
08:00
-
11.4℃
2.2m/s
西风
999.5hPa
85.2%
10.1%
11:00
-
14.1℃
3.2m/s
西风
999.6hPa
60.5%
10.1%
14:00
-
15.8℃
3m/s
西风
999.3hPa
55.3%
10.1%
17:00
-
13.4℃
2.6m/s
西风
1000.1hPa
61.2%
25.6%
20:00
-
7.6℃
1.5m/s
西北风
1001.5hPa
76.6%
18.7%
23:00
-
7℃
1.3m/s
西北风
1002.2hPa
86.1%
0.1%
30日02:00
-
5.5℃
1.4m/s
西北风
1002.7hPa
87.8%
0%
05:00
-
4.2℃
1.3m/s
北风
1003hPa
87.8%
0%
08:00
-
9.9℃
1.3m/s
北风
1003.5hPa
77.2%
0.7%
11:00
-
14.7℃
1.8m/s
东北风
1003.2hPa
63.4%
79.9%
14:00
-
16.8℃
1.1m/s
北风
1002.1hPa
72.6%
20.7%
17:00
-
11.4℃
2.2m/s
东北风
1001.8hPa
76.6%
10.1%
20:00
-
9.3℃
1m/s
东风
1002.1hPa
83.6%
10.1%
23:00
-
7.1℃
0.8m/s
东风
1001.8hPa
90.6%
10.1%
01日02:00
-
7.1℃
0.6m/s
东风
1001.8hPa
92.8%
10.1%
05:00
-
6.2℃
1.8m/s
东风
1001.2hPa
88.7%
10.1%
08:00
-
9.8℃
2.1m/s
东南风
999.7hPa
70%
79.9%
11:00
2.3mm
14.7℃
3.1m/s
东南风
997.5hPa
57.6%
96.2%
14:00
2.3mm
14.8℃
2.7m/s
东南风
994.8hPa
67.2%
97.6%
17:00
2.3mm
13.4℃
2.4m/s
东南风
992.1hPa
77.3%
96%
20:00
2.3mm
13℃
2.3m/s
南风
990.9hPa
79.8%
91%
23:00
5.2mm
12.6℃
3.4m/s
南风
988.9hPa
82.2%
98.6%
02日02:00
4.5mm
11.9℃
4.1m/s
南风
986.5hPa
86.3%
98.6%
05:00
0.1mm
11.2℃
3.9m/s
南风
984.5hPa
87.7%
99.5%
08:00
0.1mm
10.2℃
4m/s
南风
984.8hPa
84.4%
95.5%
11:00
-
13.8℃
5.2m/s
西南风
985.2hPa
79.3%
4.3%
14:00
-
13.1℃
4.4m/s
西南风
985.5hPa
74.9%
70.8%
17:00
0.1mm
12.6℃
4.5m/s
西南风
986.4hPa
71.6%
89.4%
20:00
-
11.2℃
3m/s
西南风
987.9hPa
77.5%
96.5%
23:00
2.3mm
10.3℃
3.6m/s
西南风
-
83.4%
70%
03日02:00
2.3mm
9.4℃
1.9m/s
西南风
991.4hPa
81.6%
70%
05:00
2.3mm
8.2℃
2.9m/s
西南风
-
80.7%
70%
08:00
2.3mm
9.6℃
2.5m/s
南风
991.9hPa
78.2%
74.7%
11:00
-
11.4℃
4.3m/s
西南风
-
64.6%
0.1%
14:00
0.4mm
12.8℃
1.7m/s
西南风
991.1hPa
72.2%
63.8%
17:00
-
11.3℃
2.9m/s
南风
-
79.9%
18%
20:00
0.1mm
10.5℃
2.6m/s
西南风
991hPa
82.3%
70%
23:00
0.4mm
8.9℃
2.8m/s
南风
-
84.8%
86.2%
04日02:00
-
7.2℃
3.2m/s
西南风
991.3hPa
88.1%
1.1%
05:00
-
7.7℃
2.4m/s
西南风
-
85.2%
22.3%
08:00
-
7.8℃
2.1m/s
西风
992.7hPa
67.7%
3.7%
11:00
0.6mm
10.3℃
3.8m/s
西南风
-
64.2%
85.7%
14:00
-
10.8℃
4.7m/s
西风
993.2hPa
75.6%
92.9%
17:00
0.6mm
8.9℃
2.6m/s
西风
-
76.6%
69.3%
20:00
-
7.5℃
2m/s
西北风
995.2hPa
80.3%
82.9%
23:00
-
7.3℃
2.1m/s
西北风
-
84%
29.7%
05日02:00
-
6.2℃
2.4m/s
西风
997hPa
84.1%
4.6%
05:00
1.3mm
7.2℃
1.9m/s
西风
-
91%
94.9%
预报曲线24小时实况曲线
推荐产品